Kimi Bilemez,
    Kimi Bulamaz...

  1. Ana Sayfa
  2. ›
  3. Referanslar
  4. ›
  5. Türk Yoğun Bakım Derneği

Başlangıçta 21 öncü öğretim üyesinin birleşmeleri ile kurulmuş olan derneğin ilk faaliyetleri derneğin tüzüğünün hazırlanması ve yetkili kuruluşlarla resmen tanınması olmuştur.

Öncelikli temel amaçlar Türkiye’de yoğun bakım ünitelerinin gelişmesi, yoğun bakım uzman sayısının arttırılması, yoğun bakım standartlarının oluşturulması, acil hizmetlerin planlanması, acil vakalara olay yerinde müdahale ve tıbbi kontrol altında nakil koşullarının gerçekleşebilmesi için gerekli eğitimin verilmesi ve ilgili birimlerle temas kurulmasıdır.

O dönemlerden günümüze kadar geçen süreçte derneğimiz bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmış öncü hedefler olarak özetleyeceğimiz, yoğun bakım branşının ülkemizde yaygınlaştırılması, bu bilim dalında alt yapının oluşturulması, derneğe ilginin yoğunlaştırılması ve uluslararası derneklerle yakın irtibat ve işbirliği bir ölçüde tamamlanmıştır.

1979 yılından bu güne kadar geçen süre içersinde dernek kuruluş amacına uygun olarak bilimsel çalışmalara daha çok ağırlık vermiştir. Yaptığı sayısız aktivitelerle yoğun bakım biliminin ülkemizdeki yeri bütünüyle ortaya konulmuştur. Multidisipliner olma gayretlerini hep önde tutmuş, tıp dalının ortak ilgi alanına giren konularla çalışmalar yapmıştır. .


eXemedia 10 yılı aşkın süredir Türk Yoğun Bakım Derneği'ne hizmet vermektedir.

TYBD Web Sitesi
TYBD Üye Yönetim Sistemi
TYBD Online Kurs Kayıt Modülleri
TYBD Online Tahsilat Modülleri
TYBD Sanal Akademi

Firmamız tarafından oluşturulmuştur.

.