Kimi Bilemez,
    Kimi Bulamaz...

  1. Ana Sayfa
  2. ›
  3. Referanslar
  4. ›
  5. Bursa SMMM Odası

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasanın yayımlanmasının ardından 07.02.1990 tarihinde T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Geçici Kurul Başkanlığı’na Odanın tüzel kişilik kazanması için başvuruda bulunulmuş ve 12.02.1990 tarihli onay ile bu başvuru uygun bulunmuştur. .