Kimi Bilemez,
    Kimi Bulamaz...

  1. Ana Sayfa
  2. ›
  3. Referanslar
  4. ›
  5. ONLINE ASİSTAN KARNESİ

1956 yılında kurulmuş bulunan Anesteziyoloji Cemiyeti, 1972 yılında ''Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'' adını almıştır. Derneğin adında 'Türk' isminin kullanılmasına Bakanlar Kurulunun 24.1.1975 tarih ve 7-9349 sayılı kararı ile müsaade edilmiştir. Derneğin merkezi İstanbul, Gümüşsuyu' ndadır.

.