Tasarım

Kurumsal Kimlik

Geliştirelim...

  • Kurumsal kimlik standartları oluşturmak, var olan standartları geliştirmek
  • Kriz anlarında markanızı korumak üzere "Kriz Yönetimi Stratejileri" belirlemek