Tasarım

Broşür / Katolog Tasarım

Tasarlayalım...

  • Kurumsal kimliğinizi dikkate alarak özgün tasarımlar yaratmak
  • Amaç-sonuç ilişkisi çerçevesinde ilan çalışmaları yapmak
  • Gerektiğinde, sosyal mesaj kaygısı ile düşünmek
  • Tasarımlar için en uygun matbaa ile düşük bütçe ve yüksek kalitede hizmet sağlamak