Kimi Bilemez,
    Kimi Bulamaz...

Akbaşlar, İstanbul Sanayi Odası verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 firması içinde yer almaktadır.

.